V četrtek, 23. septembra 2021, smo se v Slovenj Gradcu udeležili V. strokovnega posveta za delodajalce z naslovom »ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?«

Dogodek je potekal v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje pod okriljem MOCIS-a, skupaj s Svetom za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec. Na posvetu so aktivno sodelovali še: Zavod RS za zaposlovanje, Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p., Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«), Zavod Risa, CUDV Črna, Javni zavod Spotur, Društvo paraplegikov Koroške in drugi.

Osrednja tema dogodka se je nanašala na zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Naše podjetje je predstavilo Erasmus+ projekt EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi skozi programe dodatnih izobraževanj.

Na dogodku smo sodelovali tudi v eni izmed treh delovnih skupin (položaj oseb z oviranostmi v MO SG, proces zaposlovanja in vzpodbude za zaposlovanje invalidnih oseb, ozaveščanje o položaju invalidnih oseb v družbi). Ob zaključku dogodka pa smo spoznali tudi navdihujočo uspešno poslovno pot mladega podjetnika, direktorja Zavoda Nova moč, Jureta Srebrovića, ki je slep od rojstva. Več informacij o dogodku v Prispevek RTVSLO: Kako preseči težave pri zaposlovanju invalidov?

Omenjen dogodek je bil namenjen tudi povezovanju, izmenjavi strokovnih mnenj in navezavi strokovnega prispevka z drugimi aktualnimi dogodki in spoznanji iz aktualnih projektov, v katerih sodelujemo. V teh dneh namreč poteka promocijska kampanja Erasmus+ projekta ENABLE, t.i. Job days, kjer ozaveščamo javnost o zmožnostih in sposobnostih invalidnih oseb za vključevanje v delo in zaposlitev. Prav tako smo v okviru tematike dogodka naslovili dobre prakse vključevanja v projektih BSport+ in DISENEX 

Posvet je predstavljal odlično priložnost za izmenjavo s predstavniki različnih stanovskih organizacij o spodbudnih primerih dobrih praks zaposlovanja in vključevanja invalidnih oseb v zaposlitev in širše družbeno življenje. 

Več o dogodku najdete na: https://www.mocis.si/v-strokovni-posvet-za-delodajalce/