V petek, dne 24.11.2017, se je v prostorih sedeža družbe Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., na naslovu v Mariboru-Ulica heroja Šaranoviča 27, odvil zbor delavcev, na katerem smo bili seznanjeni s poslovanjem podjetja v letu 2016 in tekočem letu.

  

      

Ponosni smo lahko tudi na informacijo, da smo kot podjetje pridobili certifikat o najboljši bonitetni oceni v Sloveniji.