Dne 27.9.2019 smo na sedežu podjetja Ozara d.o.o. za vse zaposlene izvedli Zbor delavcev, na katerem smo bili s strani vodstva seznanjeni s poslovanjem v letu 2019 in tekočem letu.