OZARA STORITVE

Naslov projekta: ACTrain (Dostopni spletni in interaktivni video podprti prenos znanja)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci, Večstranski projekti za razvoj inovacij

Soupravljavec projekta: EACEA

Vsebina projekta:

Strokovnjaki iz Slovenije, Grčije, Italije in Avstrije razvijajo spletni in interaktivni prenos videoposnetkov v keramičnem oblikovanju, ki je dostopen vsem, vendar je posebej prilagojen za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne ljudi.

Z upoštevanjem potreb zgoraj navedenih ciljnih skupin se trudimo razviti povsem inovativno obliko izobraževanja in pilotnega usposabljanja visokokakovostnih, vključno z učenjem udeležencev za uporabo računalnikov, interneta, spletnih aplikacij, informacij in komunikacijsko tehnologijo itd.

Dostop do aplikacije Proteus

Spletna stran projekta

Projektni partnerji:

OZARA d.o.o.
Aeris 3 d.o.o.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije
Univerza v Celovcu, ZGH
HRDC
Istituto dei sordi di Torino
Die Querdenker
Prava poteza

Trajanje projekta: 2010-2013

Video about pilot training in Slovene

 Video about pilot training in English

 Video about pilot training in Greek

 Video about pilot training in Italian

 Video about pilot training in German