OZARA STORITVE

Naslov projekta: D.A.E.L. (Invalidi za odrasle v izkusni učenju)

Program: Program vseživljenjskega učenja, Grundtvig učno partnerstvo

Soupravljavec projekta: CMEPIUS

Vsebina projekta:

V okviru projekta D.A.E.L. kot partnerji smo svoj čas namenili naslednjim področjem:

izmenjavo in primerjavo med različnimi metodami, sistemi, orodji in inovativnimi pristopi na področjih usposabljanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja invalidnih oseb
opazovanja, mentorstva, ocenjevanja in vrednotenja ključnih kompetenc o invalidih ter primerjave in vrednotenja orodij, ki jih partnerji uporabljajo za vrednotenja v okviru različnih integracijskih sistemov
priznavanje formalnega in neformalnega izobraževanja, ob upoštevanju različnih potreb invalidov
priznavanja kompetenc z namenom povezovanja trga dela in zaposlovanja
primerjavo mehanizmov ocenjevanja v različnih evropskih okvirih in njihovo povezovanje z obstoječimi sistemi vseh partnerjev
Projektni partnerji:

Casa di Carità Arti e Mestieri
OZARA d.o.o.
Kendro Merimnas Eikoyennias kai Pediou
Berufsfoerderungswerk Nuernberg gemeinnuetzige Gesellschaft mit beschraenkter Haftung
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Trajanje projekta: 2009 – 2011