OZARA STORITVE

 

NASLOV PROJEKTA: DIGI.JOB.ID. – DIGITAL JOB IDENTITIES

Program: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership

Spletna povezava do projektahttp://www.digijobid.eu/

DIGI.JOB.ID. izboljšuje digitalno integracijo s spodbujanjem uporabe socialnih omrežij za namene učenja in poučevanja, še zlasti pa za prikazovanje rezultatov predhodnih učnih procesov in njihove uporabe za razvoj pozitivne strokovne identitete ter prehoda iz izobraževanja v svet zaposlovanja. Hkrati gre za proizvajanje visokokvalitetnih odprtih učnih virov (OUV), ki se osredotočajo na udeležence v programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter njihove učitelje in mentorje.

Projekt se osredotoča tudi na kompetence učiteljev in mentorjev v različnih PIU, saj jih želi opremiti z novimi veščinami in orodji, s katerimi bi lažje zagotovili kvalitetne rezultate učnih procesov ter vrednotenje veščin udeležencev.

Splošni cilji projekta DIGI.JOB.ID. so:

  • Izboljšanje prehoda iz izobraževanja v svet zaposlovanja za mlade.
  • Izboljšanje IKT ter digitalnih veščin mlade populacije in njihovih učiteljev ter mentorjev.
  • Razvoj transverzalnih veščin, denimo refleksije, prezentacije in komunikacije.
  • Preprečevanje izključenosti mladih iz izobraževanja, zaposlitve ali usposabljanja ter povečanje zaposlenosti.
  • Razvoj strokovnih poklicnih identitet.
  • Ocenjevanje in potrjevanje učnih rezultatov v PIU.
  • Spodbujanje na rezultatih utemeljenega PIU.
  • Prispevek k razvoju odprtih virov izobraževanja.
  • Izboljšanje uporabe Evropskih instrumentov transparentnosti (ECVET/EQF).

 

Partnerji v projektu:

 

BFI OOE, Austria   https://www.bfi-ooe.at/bfiweb/

ENAIP VENETO I.S.   www.enaip.veneto.it

AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství   www.aklub.org

CEPS PROJECTES SOCIALS   http://asceps.org/en

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Slovenia

North West Regional College   www.nwrc.ac.uk

 

Trajanje projekta: 2015 – 2017

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.