OZARA STORITVE

Naziv projekta : DISENEX – Disability Enterpreneurship Expert

Program/financer: Erasmus +, KA204 – Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih

Opis:

Spodbujanje podjetništva in vključujočih družb je ena glavnih prednostnih nalog politik EU, ki ji sledi ideja projekta DISENEX, katere namen je spodbujati krepitev vloge oseb s posebnimi potrebami na polju podjetništva in podjetniškega izobraževanja. Koncept, ki ga razumemo kot osebno opolnomočenje, zasleduje cilj povečanja avtonomije in samozavesti ranljivih skupin. Cilj tega koncepta oziroma pristopa je tudi prepoznavanje in nadaljnji razvoj lastnih moči in kompetenc. Inovativno jedro projekta predstavlja  integracijo oziroma združevanje obstoječih orodij in programov, ki so že dokazali svojo zanesljivost in učinkovitost z lahko prepoznavnimi vizualnimi izdelki, ki se pogosto uporabljajo v zabaviščnem sektorju, vendar vedno bolj tudi v šolstvu.

Z zasledovanjem ideje o oblikovanju trajnostnega strateškega partnerstva za izobraževanje odraslih s trenutnim ciljem zapolniti vrzel s krepitvijo dejavnosti socialnega podjetništva je projektni konzorcij  odločen doseči naslednje ključne cilje:
 – Povečati stopnje samozaposlovanja in (socialnega) podjetništva med invalidnimi osebami
– združiti znanje trenerjev, vzgojiteljev za odrasle, služb za podporo zagonskim podjetjem in organov za gospodarski razvoj, da bi razumeli in obvladovali potencial invalidnih oseb v socialnem gospodarskem sektorju (tako na nacionalni kot na celotni EU)
– ustvariti sistem, temelječ na pristopu “eno okno/vstopna točka”, ki pomaga osebam z omejeni zmožnostmi in sposobnostmi  odkriti, izdelati in uresničiti podjetniško priložnost
– ozavestiti in informirati odločevalce o težavah, s katerimi se srečujejo invalidi, da spoznajo njihov gospodarski in ustvarjalni potencial, ter ustrezno prilagodijo obstoječe ali morda razvijejo nove strategije in politike oz. pristope za spodbujanje podjetništva med invalidnimi osebami.

Cilj konzorcija je ustvariti inovativni, ustrezen in priročen instrument za zagotavljanje najpomembnejših elementov za invalide pri preučevanju in izvajanju
pot postajanja (socialnimi) podjetniki.

Načrtovani so naslednji glavni rezultati projekta:

1. Produkcija dokumentarne mini-serije o motivacijskem učenju je glavni rezultat projekta DISENEX.
Rezultat je en sam medijski izdelek, ki izkorišča priložnosti, ustvarjene z relativno stroškovno učinkovitostjo digitalne video produkcije in močjo prejetih sporočil
od vrstnikov – invalidov, ki so se uspeli rešiti vnaprej določenih vezi diskriminacije. omejene možnosti samorealizacije in / ali zaščitni socialni
infrastrukture.
S popularizacijo pripovedovanja zgodb / storytelling v formatu YouTube v zadnjih dveh desetletjih so kratki videoposnetki postali ena najbolj sprejetih in dostopnih oblik posredovanja novic, informacij, znanj, idej in celo nekaterih praktičnih spretnosti. Zatorej je projektni konzorcij zavestno sprejel odločitev v prid za instrumentalizacijo teh medijev zaradi pospeševanja socialnega podjetništva med invalidi. Drug pomemben kulturni pojav v zadnjih letih je množičen premik profesionalne filmske industrije k produkciji televizijske serije. Ideja konzorcija je poskusiti inovativen pristop k doseganju ciljev projekta Erasmus + za izobraževanje odraslih z nekonvencionalno kombinacijo omenjenih elementov z izobraževalnimi motivacijskimi strategijami.

2. Primarni izobraževalni izid je t.i. integrirani tečaj DISENEX. Pred pripravo osnutka prijavnice je partnerstvo že predhodno preverilo približno 20 že izvedenih Erasmus + projektov, drugih virov za e-učenje, avdiovizualno področje, izobraževanje in usposabljanje o podjetništvu na splošno, vključujočega in socialnega podjetništva. Zato bo konzorcij analiziral, izbral in prilagodil obstoječe vire, vendar naše 
delo ne bo omejeno zgolj na kopiranje in sestavljanje. Glavni poudarek je na sistemski integraciji in strukturni prilagoditvi. Metodološki koncept temelji na EntreComp (Okvir kompetenc za podjetništvo).

3. Portal DISENEX, vse-v-enem platforma, ki jo sestavljajo:
– Spletni izobraževalni vir
– Zbirka podatkov, ustvarjena z intenzivnim zbiranjem, sistematizacijo in integracijo podatkov, ki bo vsebovala nacionalne pravne okvirje, ki urejajo poslovne dejavnosti, povezave, dokumente,
obrazce itd., posebne zahteve vsake države za ustanavljanje socialnega podjetja, javnih in neodvisnih institucij, ki zagotavljajo svetovanje, tehnično podporo, financiranje in mrežo
platforme, zagonske storitve itd.
– Strokovni protokol za invalidsko podjetništvo, ki vsebuje smernice za ustanavljanje lastnega podjetja
– Startup in Networking Desk, ki omogoča vzpostavljanje omrežij in komunikacijo zagonski skupnosti oz. t.i. start-up iniciativam in poslovnim svetovalcem. Slednje bo ključnega pomena za zapolnitev vrzeli med
zakonodajni predpisi in postopki izvrševanja oz.delovanja v vsaki državi.

Duration: 1/10/2020-30/11/2022

Spletna stranhttps://www.disenex.eu/

Partnerske organizacije:

Internationale Akademie für Management und Technologie (INTAMT) e.V. – Germany

FONIX AS – Norway

OZARA STORITVENO IN INVALIDSKO PODJETJE d.o.o. – Slovenia

IZMIR VALILIGI – Turkey

CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE E LO SVILUPPO ASSOCIAZIONE  – Italy

Internationale Agentur für Marketing und Technologietransfer (INTAMT) GmbH  – Germany

 

BOOKLET:

DISENEX SLO