OZARA STORITVE

Naziv projekta: ENABLE – Izboljšanje zaposljivosti oseb z različnimi oblikami invalidnosti

Program/financer: Erasmus +, KA204, strateška partnerstva v izobraževanju odraslih (sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks)  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.

Opis: 

Projekt ENABLE podpira uvajanje, izvajanje in promocijo inovativnih in kvalitativnih elementov neformalnega izobraževanja in invalidskega dela, ki združujejo ciljno skupino oseb z motnjami v duševnem razvoju s področja zaposlovanja in trga dela v partnerskih državah (Belgija, Italija, Romunija, Slovenija, Španija), ki so močno prizadete zaradi brezposelnosti, Projekt ENABLE predvideva vrsto dejavnosti, ki so neposredno namenjene duševno prizadetim osebam s cilji:

– Ozaveščanje o situacijah dezinformacij, ki imajo lahko negativne posledice v njihovem aktivnem življenju, kar pogosto vodi v težave in / ali nezmožnost iskanja in iskanja zaposlitve.

– Opolnomočenje, da v celoti izkoristijo svoje spretnosti in sposobnosti za uživanje v produktivnem življenju in morda povečajo svojo socialno in ekonomsko avtonomijo in s tem dobijo orodja za odzivanje na neaktivnost, brezposelnost, pomanjkanje aktivne udeležbe in državljanstva.

ENABLE temelji na predpostavki, da sta vključenost invalidov in boj proti negativnim stereotipom tesno povezana z aktiviranjem ciljne skupine in njihovo večjo vlogo v družbi. Ta predlog projekta neposredno obravnava ljudi z različnimi duševnimi in telesnimi težavami, ki so brezposelni ali neaktivni, vendar usposobljeni in pripravljeni izboljšati in se promovirati s pomočjo participativnih in inovativnih metod.

Izbiro udeležencev bodo pripravile organizacije, ki bodo predvsem izvajale projektne dejavnosti. Zaradi narave njihovih dejavnosti in ciljnih skupin oz. vsi partnerji bodo lahko notranje izbrali udeležence, kar pomeni ljudi,  s katerimi delajo vsak dan. Vendar bi se bilo mogoče osredotočiti tudi na osebe v programu rehabilitacije za zaposlovanje, programu socialne vključenosti in ki tesno sodelujejo s podobnimi organizacijami v lokalnem okolju za dostop do udeležencev.

Kot rezultat izbirnega postopka bo 65 ljudi, ki jih prizadenejo različne duševne prizadetosti v vsaki državi deležnih  udeležbe na programu usposabljanja.

Poleg glavne ciljne skupine (udeleženci programa za krepitev zmogljivosti) bodo predstavniki nevladnih organizacij, ki delajo z invalidnimi osebami, sodelovali v nekaterih od teh aktivnosti projekta v Belgiji, Italiji, Romuniji, Sloveniji in Španiji, predvsem v delu t.i. fokusnih skupin in intervjujev, možnost vključevanja zunanjih trenerjev za izvajanje programa za krepitev zmogljivosti in sodelovanje v komunikacijskih kampanjah in delovnih dnevih. Ti udeleženci bodo izbrani med lokalnimi partnerji, ki so del mreže partnerjev projekta.

Trajanje: 1/11/2019-31/10/2021

Spletna stran: https://www.enable-project.org/

Partnerske organizacije:

Ateliers indigo du Plateau96

FUNDACION INTRAS

BES Cooperativa Sociale

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

LIGA ROMANA PENTRU SANATATE MINTALA ASOCIATIE

 

IO1finalfinal_prevod SI_12.10.2020