OZARA STORITVE

Naslov projekta: HORticulture & GArdening learNIng spaCes – HORGANIC

Program: VŽUGRUNDTVIG Multilateralni projekti

Sofinancerji projekta: Izvršna agencija EACEA

Vsebina projekta:

Partnerji v projektu razvijamo inovativni model usposabljanja na področju vrtnarstva in hortikulture, in sicer z razvojem simulacijske metodologije, posebej oblikovane za ciljno skupino odraslih s težavami v duševnem zdravju. Projekt izvajamo z namenom, da kar se da izboljšamo pogoje za učenje, kajti ko govorimo o tej specifični skupini, je še vedno težko najti možnosti in priložnosti za vseživljenjsko učenje.

Za razvoj praktično uporabnega usposabljanja na področju vrtnarstva in hortikulture potrebujemo štiri sklope učnega gradiva:

  1. Priročnik za učitelje z informacijami o vsaki izmed didaktičnih učnih ur iz vrtnarstva in hortikulture ter informacijami o vajah simulacijske metodologije kot podpora k novo pridobljenemu znanju.
  2. Učbenik za učence s celotnim usposabljanjem z namenom utrjevanja znanja in boljšega spremljanja učnih ur.
  3. DVD za učenje s primeri usposabljanja, ki bodo drugim organizacijam pomagala obnoviti izkušnjo tudi v okviru njihovih programov in centrov. Namen projekta HORGANIC je posejati seme, ki bo vzklilo na različnih koncih, in bo preraslo v Zeleno Evropsko Skupnost.
  4. Spletno stran, ki bo podporno orodje za učitelje in mentorje, udeležence usposabljanj in organizacije v procesu izobraževanja odraslih.

In kako bomo vedeli, da je učno gradivo učinkovito?

Preizkusili ga bomo v okviru enoletnega pilotnega usposabljanja, ki se bo hkrati odvijalo v Španiji, Nemčiji in Sloveniji. Usposabljanja se bo udeležilo 30 oseb s težavami v duševnem zdravju, ki ga bodo preizkusile in z njegovo pomočjo razvijale kognitivne, socialne in praktične sposobnosti, kar bo imelo zelo pozitiven vpliv na njihovo integracijo v družbo.

Spletna stran projekta

Partnerji v projektu:

Čas trajanja projekta: 2012 – 2015