OZARA STORITVE


Naziv projekta: MENTAL EUROPEAN NETWORK of SPORT EVENTS

Program/financer: Erasmus +, Šport

Opis: Projekt “MENS” je projekt, ki se financira iz programa Erasmus +, katerega cilj je razviti močne institucionalne postopke za poseben prispevek športa in telesne vadbe k preprečevanju, zdravljenju in rehabilitaciji oseb s težavami v duševnem zdravju na evropski ravni. V okviru tega področja so glavni cilji projekta:
• Razvoj dokumentiranega in dokazanega pristopa uporabe športa in telesne vadbe v zdravljenju duševnih bolezni (12 dokumentov o politiki).
• Vzpostavitev Evropske mreže za duševno zdravje in šport (identifikacija organizacij, statut in ustanovitvena konferenca).
• Ozaveščenost javnosti o nujnosti novega posebnega pristopa, temelječega na povezavi športa z duševnim zdravjem v okviru kampanje ozaveščanja na ravni EU.
Združuje 17 partnerjev iz 12 evropskih držav.

Obdobje: 1/1/2017- 30/6/2018

Spletna stran: http://mensproject.eu/

Partnerske organizacije:
• K.S.D.E.O. “EDRA” (Coordinator), Greece
• National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) School of Physical Education and Sport Science, Greece
• University of Kent – School of Sport and Exercise Sciences, UK
• COOSS Marche ONLUS, Italy
• First Fortnight Ltd. , Ireland
• OZARA ZAVOD Maribor, Slovenia
• SSOI Rijeka, Croatia
• Fundacion Intras, Spain
• Association “Olimpikas”, Lithuania
• Fokus ČR, z.s., Prague
• Association Nova Aurora, Portugal
• Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca, Italy
• CESIE, Italy
• Municipality of Galatsi, Greece
• Merseyside Expanding Horizons, UK
• SPORIUM SPORT CLUB– GOLBASI-ANKARA-TURKEY, Turkey
• European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI), Belgium

Rezultati projekta: 

MENS_policy_papers_SLOVENIAN_FINAL+platnica

 

edra_mens_project_leaflet_A4_en_171003_print_SLO_verzij2