OZARA STORITVE

Naslov projekta: MPIS (mobilna podpora in informacijska služba za svetovanje, izboljšanje socialne vključenosti in zaposljivost ranljivih skupin)

Program: OP HRD 2007-2013

Soupravljavec projekta: ESS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Vsebina projekta

Med tem projektom smo poskusili ponuditi priložnost ranljivim skupinam za njihovo ponovno vključitev, izboljšanje njihove zaposljivosti in ustvarjanje novih delovnih mest.

Projekt je z inovativnim pristopom in programom spodbujal razvoj in izvajanje novih oblik vključevanja ranljivih skupin v zvezi z njihovim dostopom do trga dela. Projekt je bil namenjen tistim posebnim ciljnim skupinam, ki potrebujejo prilagoditvene metode usposabljanja, izobraževanje, motivacijo in podporo pri reševanju lastnih problemov, povezanih z brezposelnostjo, ter zagotavljanju enakih možnosti na trgu dela. Da bi zagotovili enake možnosti, partnerji določijo naslednje cilje:

vzpostavitev 2 enot za mobilno podporo in informacijsko storitev na dveh lokacijah v severovzhodnem delu Slovenije
priprava in izvajanje 4-mesečnega programa usposabljanja za osebe, ki prihajajo iz ranljivih skupin, z namenom pridobivanja novega znanja in uspešnega zaposlovanja

zaposlovanje 6 oseb iz ranljivih skupin v 2 enotah mobilne podpore in informacijske storitve v severovzhodnem delu Slovenije, zaposlovanje 1 koordinatorja projekta

izvajanje transnacionalnih dejavnosti – dva študijska obiska – z namenom izmenjave dobrih praks na področju zaposlovanja in socialno vključujočih ranljivih skupin, s podobnimi organizacijami v tujini in organiziranje končne konference projekta.

Končna mednarodna konferenca

V okviru konference je bila načrtovana razstava fotografij Trajnostni razvoj in kako “zelena” delovna mesta – kako lahko prispevamo?

Trajnostni-razvoj-in-zelena-delovna-mesta

Ciljne skupine projekta: invalidi in drugi funkcionalno ovirani ljudje, mladi, zlasti prvi iskalci zaposlitve, osebe nad 50 let, ženske, dolgotrajno brezposelne in etnične skupine

Projektni partnerji:

Inštitut za varovanje zdravja Maribor
OZARA d.o.o.
IRI Ljubljana
Združenje svobodnih sindikatov Slovenije, Regionalna organizacija Podravje in Koroška
Pridruženi partnerji:

Zavod RS za zaposlovanje, Regionalna služba Maribor
Mestna občina Maribor
Trajanje projekta: 2011-2013