OZARA STORITVE

 

Naslov projekta: AQUA.TS (Sistem avtomatiziranega nadzorovanja kakovosti)

Program: VŽU Centralizirani projektiLdV VP za razvoj inovacij

Sofinancerji projekta: EACEA

Vsebina projekta:

Namen projekta AQUA.TS je razvoj in testiranje sistema nadzora kakovosti izobraževanja in usposabljanja s pomočjo indikatorjev, zastavljenih v skupnem evropskem referenčnem okviru za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja EQAVET.

Splošni cilji projekta:

1. Oblikovanje in testiranje operativnih orodij za merjenje in nadzor kakovosti izobraževanja in usposabljanja v okviru EQAVET, izmenjava procesa s ciljnimi skupinami in deležniki;

2. Testiranje instrumentov znotraj operativnih kontekstov usposabljanja skladno z ustreznimi metodami in pristopi, kot je spremljanje na delovnem mestu/sheme opazovanja služb pri drugi instituciji (“job shadowing”);

3. Razvoj ‘prijaznih’ smernic s posebnim poudarkom na evalvaciji / promociji / privlačnosti učnih aktivnosti.

Operativni cilji projekta:

  • Izboljšanje znanja, izkušenj in primerov dobrih praks pri izvajanju skupnih referenčnih okvirjev za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EQARF), izvajanje za namene aktivnosti na področju turizma, izbor nacionalnih primerov s podjetji na področju turizma itd.;
  • Usklajevanje orodij in instrumentov, osredotočenih na bistvena vprašanja glede indikatorjev v ovkiru EQARF, oblikovanje ustreznih orodij za implementacijo kakovostnih indikatorjev EQARF;
  • Izboljšanje spretnosti in zavedanja o vplivu EQAVET in koristih za področje turizma, razvoju sodelovanja znotraj turističnih služb in koristnikov rezultatov, podjetij, mentorjev, učiteljev, strokovnih delavcev in QA evalvatorjev;
  • Širjenje mednarodnega sodelovanja, aktivacija mednarodnih delovnih timov z namenom povezovanja deležnikov za definiranje internacionalnih orodij in sistemov;
  • Testiranje prijaznih in uporabnih orodij za namene poenostavitve sistemov EQAVET / EQARF in učinkovitega izvajanja le-teh znotraj obstoječih sistemov.

Spletna stran projekta: v pripravi

Partnerji v projektu:

Čas trajanja projekta: 2013 – 2015