OZARA STORITVE

Naziv projekta : E-YOUTH  – Opolnomočenje mladih posameznikov z manj priložnostmi proti državljanstvu

Program/financer: Erasmus +, KA220-YOU – Sodelovalna partnerstva za mlade

Opis:

Izbruh COVID-19 je poudaril krhkost zdravstvenih in socialnih sistemov v Evropi unije, pa tudi pojav novih ranljivih profilov, pri katerih se je njeno duševno zdravje poslabšalo in so utrpeli posledice motenj v sistemu, ki ni uspel zagotoviti ustreznega, cenovno dostopnega in dostopnega zdravja in socialna podpora, vključno s preventivno podporo, podporo v družinskem okolju ali podporo v skupnosti. Mladi posamezniki s psihosocialnimi motnjami se zdaj soočajo s povečanim tveganjem, da ne bodo v skladu z UNCRPDprakse zaradi pomanjkanja storitev v skupnosti in pomanjkanja spretnosti trenutnih zdravstvenih in socialnih služb delovne sile, ki v okviru svojih storitev ni uspela razviti učinkovitih in učinkovitih strategij za dosego in posredovanje usmerjeno nanje. Potrebni so novi standardi za storitve, skladne z UNCRPD, in se jim je treba izogibati casualizacija delovne sile v luči te globalne preobrazbe storitev.

 

Splošni cilji projekta se ujemajo z dvema izbranima prednostnima nalogama: “povečanje kakovosti, inovativnosti in prepoznavnosti mladinskega dela” in “okrepitev zaposljivost mladih” Splošni cilji 1. Spodbujati socialno vključenost mladih invalidov z kompleksne potrebe in z manj priložnostmi (NEET) za zagotovitev spoštovanja njihovih človekovih pravic. 2. Prispevati naprej krepitev identitete in državljanstva oseb, ki jim grozi izključitev, z razvojem konkretnih ukrepov za izvajanje evropskega Steber socialnih pravic.

 

Posebni cilji

  1. Oblikovanje in ustvarjanje medsektorsko in koprodukcijsko intervencijo metodologije med zdravstvenimi, socialnimi službami in organizacijami tretjega sektorja za razvoj storitev v skupnosti;
  2. Izpopolnjevanje in prekvalifikacija sedanjih strokovnjakov v invalidskem sektorju s preslikavo njihovih trenutnih kompetenc in razvojem paketi usposabljanja, ki temeljijo na dokazih in na pravicah;
  3. Razviti vire za spodbujanje osebnega razvoja, avtonomije in odpornost mladih s kompleksnimi potrebami in manj priložnostmi za spodbujanje poti sodelovanja

 

Trajanje: 1/11/2021- 30/04/2024

Spletna stran

Partnerske organizacije:

Fundació Tutelar de les Comarques Gironines Spain Cataluña Girona –  www.supportgirona.cat 

Union Départementale des Associations Familiales de Tarn et Garonne France Midi- Pyrénées MONTAUBAN

European Society for Quality and Safety  in Family Practice (EQuiP) Denmark Midtjylland Egå http://equip.woncaeurope.org/

FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE SEVILLA
Spain Andalucía SEVILLA http://cocemfesevilla.es/

MENTAL HEALTH EUROPE – SANTE MENTALE EUROPE Belgium BRUXELLES www.mhe-sme.org

OZARA STORITVENO IN INVALIDSKO PODJETJE DOO Slovenia MARIBOR www.ozara.si

E-YOUTH metodologija

 

 

E-YOUTH_Orodja za posredovanje v skupnosti