OZARA STORITVE

Naslov projekta: Korak k zdravemu življenju

Program: Javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za  sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016. (Občasnik ZZZS št.1/12.6.2015)

Sofinancerji projekta: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Vsebina projekta:
Namen projekta je prispevati k višji stopnji zdravja zaposlenih v invalidskih podjetjih ter doseganju manjše rabe zdravstvenih storitev.

Cilji projekta:
–    Priprava izobraževalnih vsebin in usposabljanje.
–    Promocija zdravja na delovnem mestu, ki pomembno vpliva na:

  • boljše zavedanje o tem, kako se izogniti škodljivemu delovanju na delovnem mestu,
  • višjo stopnjo zdravja delavcev oziroma zaposlenih invalidov – krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev,
  • povečanje zaupanja med delodajalci in delavci,
  • manjšo rabo zdravstvenih storitev,
  • razvoj ter izboljšanje zdravstvene ozaveščenosti,
  • izvajanje preventivnih ukrepov,
  • širjenje primerov dobrih praks za obvladovanje zdravstvenega absentizma.

Vizija projekta:
Vsi sodelujoči v projektu pričakujemo, da bomo s projektom prispevali k povečanju izvajanja ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih v invalidskih podjetjih ter posledično k izboljšanju zdravja, zvišanju skrbi za zdravje in zmanjšanju rabe zdravstvenih storitev.

Spletna stran projekta: /

Partnerji v projektu:

Čas trajanja projekta: 2015 – 2016