OZARA STORITVE

Naziv projekta: Paving the Way

Program/financer: Erasmus +, Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks – strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
Opis: V projektu, ki ga podpira program Erasmus +, smo svojo pozornost namenili mladim ljudem – ugotavljamo namreč, da med njimi obstaja precejšnje število tistih, ki potrebujejo individualno podporo pri zasledovanju svojih interesov (tudi poklicnih) in se najbolje znajdejo v situacijah, kjer je možno praktično učenje oziroma učenje z delom. Cilj projekta “Paving the Way” je osredotočenost na neformalno in na praksi temelječe učenje, ki se odvija po vsej Evropi ter krepitev možnosti tovrstnega (praktičnega) učenja za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela.
Eden od načinov za povečanje učinkovitosti in kakovosti neformalnega učenja je dokumentiranje, ocenjevanje in priznavanje že pridobljenih veščin in kompetenc. Projekt »Paving the Way« združuje informacije o načinu dokumentiranja in ocenjevanja učenja v evropskih produkcijskih šolah in delavnicah.

Obdobje: 1/11/2015 – 31/10/2017
Spletna stran:  http://ipso.li/projects/paving-the-way/
Partnerske organizacije:
Produktionsskoleforeningen (PSF), Denmark 
Berufsforderungsinstitut Oberosterreich (BFI), Austria
Bundesverband Produktionsschulen e.V. (BVPS), Germany
Fédération Nationales des Ecoles de Production (FNEP), France
OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (OZARA), Slovenija
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY), Finland

Joensuun Nuorisoverstas ry, Finland

Intelektualni rezultati projekta dostopni na:

http://ipso.li/wp-content/uploads/2015/11/Paving-the-Way-Catalogue-SI-TRANSLATION.pdf

http://ipso.li/wp-content/uploads/2015/11/Paving-the-Way-article-Slovene-1.pdf