ZAVEZA O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Družbena odgovornost je del poslanstva našega zaposlitvenega centra, z že večletno prakso na področju zaposlovanja in usposabljanja invalidov na zaščitenih delovnih mestih. Kaže se v zavedanju naše odgovornosti za lastne aktivnosti in pomena trajnostnega razvoja, v katerih so ključni odnosi z zaposlenimi, urejen sistem našega poslovanja in korektni odnosi z ožjim ter širšim poslovnim okoljem in ozaveščena skrb do družbe / skupnosti ter okolja.

Z zagotavljanjem ustreznih delovnih mest, s strokovno in praktično podporo, materialno ter socialno varnostjo, z motiviranjem, usposabljanjem in izobraževanjem, s kontinuirano skrbjo za delovni, socialni in osebni razvoj ter z izboljševanjem delovnih pogojev, zagotavljamo dostojanstvo in enakovredno participiranje naših zaposlenih v skupnost / družbo.

IGOR PAVLETIČ, direktor družbe OZARA ZC d.o.o.

 

Sklep Ozara ZC