Dne 21.5.2021 se je na sedežu invalidskega podjetja Ozara d.o.o. odvijala izkustvena delavnica za vodje služb,programov/dejavnosti podjetij Ozara d.o.o. in Ozara ZC d.o.o..
Prizadevanja obeh podjetij kot delodajalcev in tokrat tudi organizatorjev dogodka ter zunanjega izvajalca te delavnice, so bila usmerjena v to, da se pridobi(va) nova spoznanja in (v)poglede v to, kar prinaša v poslovno okolje izziv večgeneracijskega delovnega kolektiva.