V okviru projekta StoryTeller, program Erasmus+,  smo za vas pripravili že tretji novičnik. Po uspešno zaključenem usposabljanju na Severnem Irskem smo v vseh partnerskih državah začeli z nacionalnimi pilotnimi preizkusi. V okviru slednjih bomo gradiva projekta (kurikulum in metodologija) preizkusili pri delu z najrazličnejšimi skupinami prebivalstva, ki jim grozi tveganje socialne izključenosti. 

Prav tako se je del partnerskega konzorcija v mesecu Novembru udeležil enega izmed dogodkov v okviru evropskega tedna poklicnih spretnosti (EUROGUIDANCE konferenca na Dunaju: https://ec.europa.eu/epale/sl/content/projekt-storyteller-predstavitev-na-euroguidance-konferenci), kjer smo prejeli tudi prve pozitivne mednarodne odzive o kurikulumu “Delo z zgodbami” ali “Working with Stories”. Vabimo vas k prebiranju novičnika in obisku spletne strani projekta: http://learnstorytelling.eu/