V teh dneh smo se udeležili prvega partnerskega srečanja v novem projektu EU RUDISNET, sofinanciranem s strani programa Erasmus+

EU RUDISNET  –  Mreža za socialno vključenost invalidov na podeželskih območjih EU s pomočjo programa mentorstva in vodenja je zasnovan kot projekt v okviru katerega zastopamo idejo po čim večji socialni vključenosti invalidnih oseb, ki prihajajo iz podeželskega okolja s pomočjo promocije sodelovanja in vzpostavljanja partnerstev z različnimi deležniki tega okolja in invalidnih oseb. 

S partnerji iz Italije, Litve, Nemčije, Španije, Turčije smo tako pregledali prve obveznosti in načrtovali prve korake na poti k razvoju inovativnega programa usposabljanja za našo ciljno skupino, ki bo krepil kompetence na področju komuniciranja, vodenja in mehke veščine z namenom opolnomočenja in nudenja pomoči svojim vrstnikom. 

O nadaljnjih aktivnostih vas bomo seveda redno obveščali tudi preko FB strani 

Več informacij o projektu pa lahko najdete tudi tukaj