V času med 19.9.2019 in 20.9.2019 smo se udeležili mednarodne konference in projektnega srečanja v Düsseldorfu v okviru projekta DISEMEX – Disability Employment Expert, sofinanciranega s strani programa Erasmus+.

Prvi dan je potekala konferenca v ovkiru REHA Care International – mednarodnega strokovnega sejma rehabilitacije in oskrbe. Konferenca je združila projektno skupino DISEMEX in DISEMEX+East partnerstvo – “Together for Inclusion”. Udeleženci obeh skupin so predstavili nacionalne sisteme in podatke ter ureditve na področju zaposlovanja oseb z invalidnostjo. Udeleženci so bili zastopniki nevladnih organizacij in podjetij s t.i. socialnih področij iz 14 držav EU, vzhodnoevropskih držav ter Turčije in Rusije.

Prav tako smo spoznavali aktivnosti ki jih izvaja deželna vlada Severno Porenje – Vestfalija v smislu spodbujanja zaposlovanja oseb z invalidnostjo. Temu je sledila tudi predstavitev projekta “Rehadat” s strani “Institute of German Economy”, ki nam je podrobneje obrazložila orodja in razvite aplikacije za sistemizacijo in mapiranje inkluzivnih zaposlitvenih modelov v Nemčiji.

Naslednji dan smo obiskali dva primera dobre prakse in sicer podjetje Reha & Beruf GmbH, ki deluje kot neprotfitna agencija za poklicno rehabilitacijo in je certificirana na osnovi Nemške direktive o akreditaciji in Avtorizaciji za Promocijo zaposlovanja. Ponujajo različne storitve kot npr. t.i. PA (potencial analysis – ocenjevanje, testiranje in svetovanje za poklicno orientacijo), poklicno usmerjanje in nadaljnje usposabljanje, priprava načrtov za nadaljnjo poklicno rehabilitacijo idr. V okviru organizacije deluje trgovina z igračami “Spille Mer”, kjer poteka del rehabilitacije (prenova in prodaja rabljenih igrač). V drugem obisku pa smo spoznali organizacijo “Quick Line Kurier und Transportdienste”, ki je prejemnica nagrade za družbeno odgovorno poslovanje in prilagoditev delovnih mest za invalide, ter zaposlovanje preko predpisane kvote.