Notranja presoja je bila izvedena 15.11.2018 v prostorih družbe v Mariboru. Udeleženci presoje so bili strokovni delavci na področju zaposlitvene rehabilitacije, na programu socialna vključenost in strokovna delavka na projektu Prehod mladih.

Redna notranjapresoja programov je bila namenjena izvedbi ukrepov za prehod na spremembe v standardu (obvladovanje ukrepov s področja Equass 2018) ter reviziji dokumentacijskega sistema kakovosti, redefiniranju politike in ciljev kakovosti ter predlogom za izboljšave.