Na nacionalnih inštitutih za javno zdravje so v letu 2016 pričeli s projektom SOPA, katerih kratice pomenijo, Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola in bo trajal do konca leta 2020, njegov osnovni namen pa je odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

Dne 18.9.2019 je naše prostore v Murski Soboti obiskala ga. Judita Sudec z namenom predstavitve projekta, hkrati pa smo se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju na področju alkoholne problematike (predavanja, promocijske stojnice, delavnice….).