Zdrava spolnost ni pomembna zgolj s stališča preprečevanja spolno prenosnih bolezni in neželenih nosečnosti, ampak je pomemben element zdravega načina življenja in duševnega zdravja.

Čas dopustov oziroma počitnic je pogosto povezan z večjim tveganjem za prenos spolno prenosljivih okužb. Zaradi tega je potrebna povečana informiranost in seveda previdnost. Tudi to je eden izmed razlogov, zaradi katerih smo v programu socialne vključenosti na enoto Slovenj Gradec povabili Matejo Učakar, mag. zdrav. nege, katera je za nas pripravila izredno poučno in koristno pogovorno deavnico na to tematiko. Beseda je stekla o tem, kaj pomeni varna spolnost, zakaj je tako pomembna, kako poskrbeti za zmanjševanje škode pri spolnosti itd….