V preteklem tednu smo se partnerji Erasmus+ projekta “Be Happy in Life” srečali na drugem projektnem mitingu v Sofiji, Bolgarija. Na mitingu smo imeli partnerji možnost preizkusiti pripravljene vsebine v okviru kurikuluma izobraževanja s področja coachinga in osebnega vodenja ter vaj za opolnomočenje. Vsebine smo preizkusili in kritično ovrednotili uporabnost ter zastavili dokončanje vsebine do naslednjega srečanja. Poslušali smo tudi gostujoče predavanje organizacije “Center for Independent Living”, ki nam je predstavila vsakodnevne izzive in možnosti za samostojno življenje invalidnih oseb v Bolgariji.

Izmenjali smo izkušnje in poglede na pripravo multiplier eventov v vsaki državi za invalidne osebe in njihove skrbnike v prihajajočih mesecih. Vabljeni k spremljanju FB strani projekta na: https://www.facebook.com/behappyinlifeproject/