V okviru projekta DISEMEX, sofinanciranega s strani programa Erasmus+, smo se ponovno partnerji sestali v mestu Sofija, Bulgarija. Gostila nas je partnerska organizacija Bulgarian Development Agency. Za več o samem dogodku in ostalih novicah vas vabimo k obisku spletne strani projekta: https://disemex.eu/#news  

Cilj našega projekta je izmenjava dobrih praks in primerjalna analiza najboljših praks zaposlovanja invalidnih oseb, katerih cilj je olajšati njihovo vključevanje na primarni trg dela in s tem spodbujati socialno vključenost.

Partnerji smo razpravljali o merilih za ocenjevanje dobrih praks. Slišali smo predstavitev primera dobre prakse za vključevanje ljudi s težavami v duševnem zdravju na trg dela – Maria’s World Foundation (https://www.mariasworld.org/en/) in Fundacija “Listen Up”, vključitev gluhih na trgu dela in slišali številne primere, kako vključiti gluhe ljudi na trg dela brez stigme in predsodkov.

Naslednje srečanje bo potekalo v Turčiji, Izmir.