V okviru projekta DISEMEX, sofinanciranega s strani programa Erasmus+, smo se konec Novembra 2018 mudili v mestu Oradea v Romuniji. Gostila nas je partnerska organizacija ACTA Center Romania. Za več o samem dogodku vas vabimo k obisku spletne strani projekta: https://disemex.eu/2018/11/29/disemex-2nd-tpm/

Cilj našega projekta je izmenjava dobrih praks in primerjalna analiza najboljših praks zaposlovanja invalidnih oseb, katerih cilj je olajšati njihovo vključevanje na primarni trg dela in s tem spodbujati socialno vključenost. V kratkem, konec meseca januarja 2019 pa potujemo na naslednje srečanje v Sofijo, Bolgarija. Gostila nas bo organizacija Bulgarian Development Agency – NPO.