V času med 5.3.2018 in 7.3.2018 smo se udeležili regijske konference EPALE z naslovom “Raziskave in raziskovalne prakse na področju izobraževanja odraslih’, ki je potekala v Budvi.  Konferenco so organizirale EPALE nacionalne službe iz Črne gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije. Pridružili so se tudi predstavniki Srbije. V OZARI že nekaj časa spremljamo zanimive vsebine, ki jih EPALE platforma za izobraževanje odraslih ponuja na dnevni bazi. Več o EPALE na: https://ec.europa.eu/epale/sl  

Med številnimi zanimivimi vsebinami smo izvedeli vse in še več o raziskovalnih praksah v izobraževanju odraslih na območju držav regije, razširjenosti uporabe interneta in sodobnih družbenih medijev in omrežij, rezultate slovenskega dela raziskave PIAAC v izvedbi Andragoškega centra Slovenije in izmenjali poglede z drugimi udeleženci. V času konference smo sodelovali tudi pri eni izmed  skupinskih diskusij in in izmenjave izkušenj na temo “Modeli regionalnega sodelovanja s ciljem krepitve ključnih kompetenc državljanov” in skupaj s partnerji iz drugih držav regije iskali možnosti prenosa dobrih praks v nacionalne države. 

Iz omenjene konference smo se vrnili bogatejši za številna nova spoznanja na področju izobraževanja odraslih, ki jih bomo z velikim veseljem prenesli tudi v obstoječo prakso naših rednih aktivnosti.