V preteklih dveh tednih je bila naša pozornost usmerjena na intenzivne priprave na aktivnost usposabljanja, načrtovano v okviru projekta, sofinanciranega s strani programa Erasmus+. 

Tik pred dogodkom smo dosedanja že razvita gradiva predstavili na Dnevih poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2018: http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2018/09/Vabilo-in-program-Reha-dnevi-2018.pdf, kar nas je dodatno spodbudilo k  aktivni udeležbi in pripravam na omenjeni dogodek.

V petih dneh (1.10.2018 – 5.10.2018) smo v partnerski organizaciji CERES Europe NI v mestu Ballykelly na Severnem Irskem spoznali praktično izvedbo izobraževanja iz področja storytellinga. Intenzivno usposabljanje bi lahko združili v eno kratko misel…Prišli smo “domov”, spoznali različne pristope dela z ljudmi, oblikovali zgodbe in spoznavali njihovo moč, strukturo, vpliv na druge, občutili kaj pomeni skupinska dinamika, se izmenjali z drugimi. Vabimo vas k prebiranju vsebin usposabljanja za vsak dan posebej na spletni strani projekta: www.learnstorytelling.eu