V letu 2020 začenjamo novo zgodbo v okviru ERASMUS+ projektnega partnerstva na področju poklicnega izobraževanja. V projektu V.I.C.T.O.R.U.P.E.S.I. – Vocational Innovation using Creative new TechnOlogies Resulting in Upskilling Pathways for Employability and Social Integration združuje partnerje iz Italije, Romunije, Švedske, Slovenije, Srbije. 

Posebni cilji projekta so:
1. Opredelitev lokalno akreditiranih poklicnih usposabljanj in lokalnih podjetij, ki ponujajo zaposlitev ljudem, ki jim grozi tveganje socialne izključenosti, v razpoložljivih lokalnih panogah.
2. Razvijanje usposabljanja za ponujanje osnovnih in mehkih veščin za povečanje samozavesti za dostop do razpoložljivih usposabljanj.
3. Razvijanje usposabljanja za izboljšanje znanja področja IKT.
4. Razvoj nabora orodij za socialno integracijo invalidnih osebin in drugih ranljivih skupin s pristopom za obvladovanje raznolikosti
5. Razvoj metodologije, kako uskladiti znanje in spretnosti z razpoložljivimi panogami na lokalni ravni, ob upoštevanju pravic in dolžnosti vseh deležnikov projekta.
6. Zagotoviti trajnost projekta z oblikovanjem vodnika o trajnosti, ki vsebuje rezultate projekta in se lahko uporabljajo tudi v drugih državah izven konzorcija. 

V mesecu novembru smo tako preko spleta izpeljali prvo projektno srečanje in se dogovorili o nadaljnjih korakih. Za več informacij vas vabimo tudi k obisku naše FB strani.