Na programu socialna vključenost smo na enoti Murska Sobota iz srca hvaležni LIONS klubu iz Murske Sobote, katerega osnovni cilj je, da se odzove na kakršnekoli potrebe pomoči v njihovem okolišu.

Tudi našim uporabnikom so šli nasproti in sicer z donacijo večjega hladilnika, v katerega lahko sedaj varno in skrbno shranjujejo hrano za potrebe programa, ki ga obiskujejo.

Še enkrat iskrena hvala.