25. maja smo se udeležili zaključne konference projekta Prehod mladih z naslovom PREHOD MLADIH – STIČIŠČE SISTEMOV IN ZAKONODAJE, ki je potekala v prostorih Hiše Evropske unije v Ljubljani.
Med uvodnimi govorci sta bili poleg vodje projekta, Karla Destovnika, tudi direktorica direktorata za invalide Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Andrejka Znoj, ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec.
Glavni del je bil namenjen predstavitvi poti, ki smo jo izvajalci projekta prehodili od januarja 2018 in predstavitvi rezultatov, ki smo jih dosegli. Predstavljeni so bili tudi primeri iz prakse, ki so prikazali konkreten potek dela, njegovo kompleksnost in izjemno pomembnost za uporabnike in njihove družine.
Med glavnimi sklepi konference velja izpostaviti, da so storitve, ki smo jih razvili v okviru projekta, nujno potrebne, saj zelo dobro dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo obstoječe vrste pomoči ter da je nadaljevanje projekta, glede na to, da učinkovito povezuje sistem izobraževanja s sistemom zaposlovanja, predlagano tudi v novi finančni perspektivi.